Warunki gwarancji

Sprzedawca nie udziela gwarancji, chyba że do Produktu zostanie dołączona Karta gwarancyjna opisująca warunki gwarancji.