Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności STUDIO 93 poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 002 410,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 769 900,00 PLN

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów i usług.

PLANOWANE EFEKTY:
1. Zwiększenie wydajności produkcji, skrócenie czasu realizacji zamówień wyeliminowanie kosztów bezpośredniej obsługi.
2. Usprawnienie komunikacji z klientem, budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
3. Zmiana wizerunku firmy z lokalnej na krajową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej (oferowanie produktów i usług on-line).
4. Wzrost rozpoznawalności marki.
5. Pozyskanie nowych, stałych rynków zbytu.