Zgłoszenie reklamacji

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

Studio 93 Marcin Szulc
ul. Energetyków 19A
20-468 Lublin

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@fabrykamebli.pl.