Zgłoszenie reklamacji

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Studio 93 Marcin Szulc, ul. Energetyków 19A, 20-468 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@studio93.pl